Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn