Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. Ośrodek Certyfikacji Wyrobów