Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku