Delegatura Zachodniopomorskiego Urz臋du Celno-Skarbowego w Koszalinie