Wojew贸dzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy