Urzędy Szczecin

Godziny otwarcia
Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie
Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie
Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
Graniczny Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Izba Morska Przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Szczecin
Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Szczecin
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Powiat Miejski Szczecin
Oddział Okręgowy NBP w Szczecinie
Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie
Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie
Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie
Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinku
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Szczecina
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie
Północno-Zachodni OT w Szczecinie
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Północ
Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Prawobrzeże
Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Śródmieście
Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Zachód
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych
Trzeci Urząd Skarbowy w Szczecinie
Urząd Dozoru Technicznego oddział w Szczecinie
Urząd Komunikacji Elektronicznej - Delegatura w Szczecinie
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Urząd Miasta Szczecin
Urząd Morski w Szczecinie
Urząd Statystyczny w Szczecinie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
Wojewódzki Urząd Pracy Szczecin
Zachodniopomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Aptekarska
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie
Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
ZUS Oddział w Szczecinie

Urzędy

Urząd Gminy(1562) GOPS(1425) Urząd Miasta i Gminy(509) OPS(427) Urząd Miasta(409) Urząd Skarbowy(400) Urząd Pracy(356) PINB(353) MGOPS(341) Sanepid(333) ZUS(325) Sąd Rejonowy(320) PCPR(314) Starostwo Powiatowe(314) PIW(305) MOPS(298) KP PSP(275) KPP(270) KMP(64) KM PSP(64)