Urzędy Katowice

Godziny otwarcia
Delegatura Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach
Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach
Główny Instytut Górnictwa. Jednostka Certyfikująca
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Biuro Certyfikacji w Katowicach
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG. Centrum Badań i Certyfikacji
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu
Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Katowice
Komenda Miejska Policji w Katowicach
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Katowice
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Powiat miejski Katowice
Oddział Okręgowy NBP w Katowicach
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
Okręgowa Izba Radców Prawnych Katowice
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach
Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach
Okręgowy Urząd Miar w Katowicach
Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Katowicach
Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
Południowy OT w Katowicach
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Sąd Apelacyjny Katowice
Sąd Okręgowy w Katowicach
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach
Śląska Izba Lekarska
Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Śląska Okręgowa Izba Aptekarska
Śląska Okręgowa Izba Architektów
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach
Specjalistyczny Urząd Górniczy
Transportowy Dozór Techniczny Oddział Terenowy w Katowicach
Urząd Dozoru Technicznego oddział w Katowicach
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Urząd Miasta Katowice
Urząd Statystyczny w Katowicach
Urząd Wojewódzki Katowice
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach
Wojewódzki Urząd Pracy Katowice
Wyższy Urząd Górniczy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ZUS Inspektorat w Katowicach

Urzędy

Urząd Gminy(1562) GOPS(1425) Urząd Miasta i Gminy(509) OPS(427) Urząd Miasta(409) Urząd Skarbowy(400) Urząd Pracy(356) PINB(353) MGOPS(341) Sanepid(333) ZUS(325) Sąd Rejonowy(320) PCPR(314) Starostwo Powiatowe(314) PIW(305) MOPS(298) KP PSP(275) KPP(270) KMP(64) KM PSP(64)