Urzędy Gdańsk

Nazwa
Delegatura Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdańsku
Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku
Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska
Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Kaszubsko-Pomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Gdańsk
Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Gdańsk
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu
Kuratorium Oświaty Gdańsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Gdańsk
Oddział Okręgowy NBP w Gdańsku
Oddział Regionalny KRUS w Gdańsku
Okręgowa Izba Lekarska Gdańsk
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
Okręgowa Izba Radców Prawnych Gdańsk
Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku
Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku
Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku
Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku
Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku
Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP
Pomorska Okręgowa Izba Architektów
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku
Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
Północny Oddział Terenowy z siedzibą w Gdańsku
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Sąd Okręgowy w Gdańsku
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Transportowy Dozór Techniczny Oddział Terenowy w Gdańsku
Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku
Urząd Dozoru Technicznego oddział w Gdańsku
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Urząd Miejski w Gdańsku
Urząd Statystyczny w Gdańsku
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku